Fiyat Al Randevu Al Online Sonuç

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında LOKAL YAPI ve SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. unvanına sahip olan şirketimiz "Veri Sorumlusu" konumundadır.

"Veri Sorumlusu" sıfatını haiz şirketimiz tarafından kişisel veri niteliğindeki kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız vb.), iletişim bilgileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz vb.), işlem güvenliği bilgileriniz (IP/MAC adresiniz, internet sitemize giriş-çıkış bilgileriniz vb.) tarafımıza ileteceğiniz diğer kişisel verileriniz,

amaçları doğrultusunda vereceğiniz açık rıza kapsamında elektronik ve/veya kağıt ortamlarında kaydedilecek, saklanacak, yukarıda belirtilen amaca konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız üçüncü kişilere, şirketlerimiz bünyesinde görev yapan hekimlere ve diğer personelimize açıklanabilecek, aktarılabilecektir.

Şirketlerimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Saygılarımızla

KVKK ONAY METNİ

"Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni" nde yer alan bilgileri, açıklamaları tarafıma tanınan hakları okudum ve anladım. Şahsıma ve/veya adına sağlık hizmeti alacağım velisi/vasisi bulunduğum kişilere ait kişisel verilerin “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”’nde yer verilen bilgiler, amaçlar ve açıklamalar doğrultusunda kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve açıklanmasına hiçbir baskı altında kalmaksızın açıkça onay veriyorum.

KURUMSAL
Tüm Tıbbi Birimleri ve Uzman Kadrosuyla tam teşekküllü bir hastane olarak Kamu, SGK ve Özel Sigorta hastalarına hizmet vermekteyiz.
+90 232 441 41 70
info@karatashastanesi.com.tr
336 Sok. No:26 Karataş / Konak -İZMİR
BRANŞLARIMIZ
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kulak Burun Boğaz
 • Genel Cerrahi
 • Dermatoloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Gastroenteroloji
 • Nöroloji
 • Kardiyoloji
 • Göğüs Hastalıkları
 • Psikiyatri
 • İç Hastalıkları (Dahiliye)
 • Üroloji
 • Akupunktur
 • Beslenme ve Diyet
 • Estetik ve Plastik Cerrahi
 • Radyoloji
 • Anestezi ve Reanimasyon
 • Göz Hastalıkları
 • Check Up
 • NEREDEYİZ?