Fiyat Al Randevu Al Online Sonuç
İş Başvuru Formu
İş Başvuru Formu
Fotoğrafınız
Adınız
*Zorunlu Alan
Soyadınız
*Zorunlu Alan
Çalışmak istediğiniz bölümü seçiniz
*Zorunlu Alan
Doğum Tarihiniz
*Zorunlu Alan
Doğum Yeri
*Zorunlu Alan
Cinsiyet
*Zorunlu Alan
Medeni Durumu
*Zorunlu Alan
Varsa Çocuk Sayısı
*Zorunlu Alan
Uyruğu
1. Cep Numarası
*Telefon numarası önündeki sıfır "0" rakamını yazmayınız Örnek : 532 XXX XX XX
*Zorunlu Alan
2. Cep Numarası
*Telefon numarası önündeki sıfır "0" rakamını yazmayınız Örnek : 532 XXX XX XX
İkamet Adresi
*Zorunlu Alan
ÖĞRENİM DURUMU
Lisansüstü
Başlangıç
Bitiş
Lisans / Ön Lisans
Başlangıç
Bitiş
Lise
Başlangıç
Bitiş
İŞ DENEYİMLERİNİZ
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
Tamamlayıcı Bilgiler
Askerlik Yaptım
Terhis Tarihi
Askerlik Yapmadım
Tecil Tarihi
Muaf
Nedeni
Sağlık Sorunu
Sigara Kullanımı
Sabıka Kaydı
Ehliyet
Aracınız Var mı?
Oturduğunuz Ev
Üye Olduğunuz Dernek / Kulüpler
Kültürel ve Sportif Faaliyetler
2 Aylık Deneme Süresini Kabul Ediyor Musunuz?
Aylık Net Ücret Beklentiniz
Yabancı Dil Bilgisi
Anlama
Yazma
Konuşma
Anlama
Yazma
Konuşma
Anlama
Yazma
Konuşma
Referanslar
Hastanemizde Çalışan Tanıdık Bilgisi
Eklemek İstedikleriniz

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

* Eksik veya yanlış doldurulan iş başvuru formları dikkate alınmayacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA İLİŞKİN
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA BEYANI
Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Şirketimiz (veri sorumlusu), kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Veri sorumlusu Lokal Yapı ve Sağlık Hizmetleri Eğitim Turizm San. ve Tic. A.Ş.’dir
b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Veri Sorumlusu ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi Veri Sorumlusunun iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,

 • Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
 • Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,
 • İletişimin sağlanması,
 • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,
 • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,
 • Veri Sorumlusu İnsan Kıymetleri politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Beyanedilen her türlü sağlık verileri iş sağlığı ve güvenliği, işe uygunluk, meslek hastalıklarına karşı koruma, işçiyi koruma borcunun layığınca ifası
 • gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

  c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
  Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusuna iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;

 • Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri
 • Beyan ettiğiniz her türlü sağlık verilerinizin iş sağlığı ve güvenliği, işe uygunluk, meslek hastalıkların karşı koruma, işçiyi koruma borcunun layığınca ifası kapsamında talep edilmesi halinde üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılabilecektir.
 • d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: 
  Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Veri Sorumlusuna yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;

 • Veri Sorumlusuna elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,
 • Veri Sorumlusunun çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,
 • Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Veri Sorumlusu tarafından yapılan araştırmalar,
 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.
 • e) Diğer Haklarınız : KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Veri Sorumlusuna başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.

  Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; noter aracılığı ile şirketimizin Barbaros Mh. Av. Selim Hakmen Sk. No:26/Z1 adresine iletebilir , KEP adresiniz varsa şirketimizin karatashastanesi@hs04.kep.tr KEP adresine gönderebilir veya kendi e-mail adresinizden şirketimizin info@karatashastenesi.com.tr mail adresine iletebilirsiniz.

  Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.
  KURUMSAL
  Tüm Tıbbi Birimleri ve Uzman Kadrosuyla tam teşekküllü bir hastane olarak Kamu, SGK ve Özel Sigorta hastalarına hizmet vermekteyiz.
  +90 232 441 41 70
  info@karatashastanesi.com.tr
  336 Sok. No:26 Karataş / Konak -İZMİR
  Gizlilik Sözleşmesi İptal İş Sözleşmesi Hizmet Sözleşmesi

  LOKAL YAPI VE SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

  Our services range from 1₺ to 1.000.000 and 10% prepayment is taken for each transaction.

  BRANŞLARIMIZ
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kulak Burun Boğaz
 • Genel Cerrahi
 • Dermatoloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Gastroenteroloji
 • Nöroloji
 • Kardiyoloji
 • Göğüs Hastalıkları
 • Psikiyatri
 • İç Hastalıkları (Dahiliye)
 • Üroloji
 • Akupunktur
 • Beslenme ve Diyet
 • Estetik ve Plastik Cerrahi
 • Radyoloji
 • Anestezi ve Reanimasyon
 • Göz Hastalıkları
 • Check Up
 • NEREDEYİZ?