5- CAYMA HAKKI VE İADE KOŞULLARI

5.1 HASTA; Hizmetin başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar kesilmek şartı ile HASTA’nın ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

5.2 HASTANE tarafından sunulacak HİZMETLER’in ifasına başlanmasından otuz gün-3 gün arasında bir zaman kala HASTA’nın yaptığı fesih bildirimlerinde, ödenmiş olan bedelden sadece SAĞLIK HİZMETİ/TEDAVİ HİZMETİ iade edilir. 3 günden az zaman kala veya HİZMETLER’in ifasına başlandıktan sonra HASTA’nın yapmış olduğu fesih bildirimlerinde ödenmiş olan bedel iade edilmez.

5.3 HASTA’nın gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle HİZMETLER’in ifasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

5.4 3. kişiye veya HASTA’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

5.5 HASTANE, HASTA tarafından yasal süresi içerinde yapılmış olan cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren makul süre içerisinde toplam bedeli ve HASTA’yı borç altına sokan belgeleri HASTA’ya iade etmekle yükümlüdür. Yasal süre içerisinde yapılmayan cayma bildirimlerinde HASTANE’nin iade yükümlülüğü olmadığı gibi; bu nedenle uğramış olduğu tüm zararları HASTA’dan talep ve tahsil edebilir. Her halükarda HASTA’nın yapmış olduğu ödemelerden takas ve mahsup defi’ni kullanabilir.

5.6 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle HASTANE tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

5.7 HASTA’nın herhangi bir konuda şikayetçi olmasına rağmen HİZMET’leri sonuna kadar kullanması; şikayetçi olduğu hizmetler ile ilgili ikame hizmet veya bedel iadesi gibi haklarını ortadan kaldırır. TEDAVİ/OPERASYON’a ilişkin sonradan ortaya çıkacak ayıplı ifaya ilişkin hakları saklıdır.

Adres : 336 Sok. No:26 Karataş / Konak -İZMİR
Tel : +90 232 441 41 70
Email : info@karatashastanesi.com.tr
Adınız:
Soyadınız:
Cep Telefon Numaranız:
Mesajınız: