Fiyat Al Randevu Al Online Sonuç
GOLD CHECK UP
GOLD CHECK UP
Mini Check Up Rutin Check Up
Lab. Testleri Lab. Testleri
 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • ALP
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • Folik Asit
  (Kansızlık ve bazı metabolik hastalıkların tanısında etkilidir. )
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • Ant-HIV
  (Aids hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Anti HBS
  (Hepatit-B’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • Anti HCV
  (Hepatit-C’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • FT4
  (Tiroid ve Guatr hastalıklarının tanı ve takibi için değerlendirilir.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • Vit-B12
  (Sinir sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde ve kansızlık değerlendirmesinde.)
 • Vit D
  (Kistik fibrozis, Crohn gibi hastalıkların takibinde ve D Vitamini metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.)
 • CEA
  (Genel kanser tarama testidir.)
 • CEA 19-9
  (Pankreas ve diğer kanser / tümörlerin tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • CEA 15-3
  (Meme kanserinin tanı ve takibinde önemli bir tümör belirtecidir.)
 • CEA 125
  (Meme kanserinin tanı ve takibinde önemli bir tümör belirtecidir.)
 • Ferritin
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. Demirin depolanması, demirin salınması ve demirin çözünmesinden sorumlu bir protein kompleksidir.)
 • Kalsiyum
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Çinko
  (Vücuttaki çinko metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Magnezyum
  (Diyabet hastalığının tanısı, takibi ve Magnezyum metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Sodyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Potasyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Amilaz
  (Pankreas enzim ölçümü ve pankreas kaynaklı hastalıkların tanısında kullanılır.)
 • Gaitada Gizli Kan
  (Mide ve bağırsaklardan kaynaklanan kanamalı hastalıkların tanı ve tedavisi)
 • AFP
  (Fetoprotein testidir. Sağlıklı gebelik ve bebek takibinde önemlidir.)
 • Çinko
  (Vücuttaki çinko metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Selenyum
  (Kanser ve kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • Romatoid Faktor
  (Romatizmal ve eklem hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • ALP
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • Folik Asit
  (Kansızlık ve bazı metabolik hastalıkların tanısında etkilidir. )
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • Ant-HIV
  (Aids hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Anti HBS
  (Hepatit-B’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • Anti HCV
  (Hepatit-C’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • FT4
  (Tiroid ve Guatr hastalıklarının tanı ve takibi için değerlendirilir.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • Vit-B12
  (Sinir sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde ve kansızlık değerlendirmesinde.)
 • Vit D
  (Kistik fibrozis, Crohn gibi hastalıkların takibinde ve D Vitamini metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.)
 • CEA
  (Genel kanser tarama testidir.)
 • CEA 19-9
  (Pankreas ve diğer kanser / tümörlerin tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • Ferritin
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. Demirin depolanması, demirin salınması ve demirin çözünmesinden sorumlu bir protein kompleksidir.)
 • Kalsiyum
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Çinko
  (Vücuttaki çinko metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Magnezyum
  (Diyabet hastalığının tanısı, takibi ve Magnezyum metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Sodyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Potasyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Amilaz
  (Pankreas enzim ölçümü ve pankreas kaynaklı hastalıkların tanısında kullanılır.)
 • Gaitada Gizli Kan
  (Mide ve bağırsaklardan kaynaklanan kanamalı hastalıkların tanı ve tedavisi)
 • AFP
  (Fetoprotein testidir. Sağlıklı gebelik ve bebek takibinde önemlidir.)
 • Çinko
  (Vücuttaki çinko metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Selenyum
  (Kanser ve kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • Romatoid Faktor
  (Romatizmal ve eklem hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)
Radyo Tetkik Radyo Tetkik
 • Akciğer Grafisi
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Tüm Abdomen Ultrason
 • Tiroid Ultrason
  (Tiroid bezinin değerlendirilmesi, guatr veya nodüllerin tespitinde…)
 • Bilateral Meme Ultrason
  (Meme dokusu tarafından örtülmüş küçük kanser odaklarının görüntülenmesinde…)
 • Mammografi
  (Meme kanseri tanı, takip ve tedavisinde…)
 • Beyin MR
  (Beyin tümörleri, felçler, bunama ve multiple skleroz gibi kronik sinir sistemi hastalıklarını saptamakta…)
 • Endoskopi
  (Vücutta kesi yapılmadan yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı’ndaki rahatsızlıkların teşhis, takip ve tedavisinde…)
 • Kemik Dansitometri
  (Kemik mineral yoğunluğu ölçümü ve kemik erimesi hastalığının tanısı, takibi, tedavisinde…)
 • Sanal Anjiyo
  (Bilgisayarlı Tomografi cihazı ve kontrast maddeler aracılığı ile kalp ve kalp damarlarının detaylı üç boyutlu görüntülerinin çıkarılmasında…)
 • Akciğer Grafisi
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Tüm Abdomen Ultrason
 • Tiroid Ultrason
  (Tiroid bezinin değerlendirilmesi, guatr veya nodüllerin tespitinde…)
 • Beyin MR
  (Beyin tümörleri, felçler, bunama ve multiple skleroz gibi kronik sinir sistemi hastalıklarını saptamakta…)
 • Endoskopi
  (Vücutta kesi yapılmadan yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı’ndaki rahatsızlıkların teşhis, takip ve tedavisinde…)
 • Kemik Dansitometri
  (Kemik mineral yoğunluğu ölçümü ve kemik erimesi hastalığının tanısı, takibi, tedavisinde…)
 • Sanal Anjiyo
  (Bilgisayarlı Tomografi cihazı ve kontrast maddeler aracılığı ile kalp ve kalp damarlarının detaylı üç boyutlu görüntülerinin çıkarılmasında…)
Kardiyoloji Testleri Kardiyoloji Testleri
 • EKO
  (Ekokardiyografi, kalpteki ses dalgalarıyla kalbin performansının ölçülmesi için kullanılır.)
 • EKG
  (Elektrokardiyografi, kalp - damar hastalıklarının tanısı için kullanılan kalbin ürettiği elektriksel aktivitenin ölçümü için kullanılan bir test yöntemidir.)
 • EFOR
  (Belirli bir efor harcarken kalp kasının beslenmesindeki yetersizliklerin ve bu yetersizliğe bağlı kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • EKO
  (Ekokardiyografi, kalpteki ses dalgalarıyla kalbin performansının ölçülmesi için kullanılır.)
 • EKG
  (Elektrokardiyografi, kalp - damar hastalıklarının tanısı için kullanılan kalbin ürettiği elektriksel aktivitenin ölçümü için kullanılan bir test yöntemidir.)
 • EFOR
  (Belirli bir efor harcarken kalp kasının beslenmesindeki yetersizliklerin ve bu yetersizliğe bağlı kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)
Diğer Tetkikler Diğer Tetkikler
 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • Smear Testi
  (Meme kanseri değerlendirmesi için yapılan patolojik bir testtir.)
 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • PSA
 • FPSA
Muayeneler Muayeneler
 • Dahiliye
 • Kardiyoloji
 • Gastroenteroloji
 • Nöroloji
 • Ortopedi
 • Kadın Doğum
 • Genel Cerrahi
 • Göz Hastalıkları
 • Dahiliye
 • Kardiyoloji
 • Gastroenteroloji
 • Nöroloji
 • Üroloji
 • Göz Hastalıkları
 • Ortopedi
Mini Check Up

Laboratuvar Testleri

 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • ALP
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • Folik Asit
  (Kansızlık ve bazı metabolik hastalıkların tanısında etkilidir. )
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • Ant-HIV
  (Aids hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Anti HBS
  (Hepatit-B’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • Anti HCV
  (Hepatit-C’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • FT4
  (Tiroid ve Guatr hastalıklarının tanı ve takibi için değerlendirilir.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • Vit-B12
  (Sinir sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde ve kansızlık değerlendirmesinde.)
 • Vit D
  (Kistik fibrozis, Crohn gibi hastalıkların takibinde ve D Vitamini metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.)
 • CEA
  (Genel kanser tarama testidir.)
 • CEA 19-9
  (Pankreas ve diğer kanser / tümörlerin tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • CEA 15-3
  (Meme kanserinin tanı ve takibinde önemli bir tümör belirtecidir.)
 • CEA 125
  (Meme kanserinin tanı ve takibinde önemli bir tümör belirtecidir.)
 • Ferritin
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. Demirin depolanması, demirin salınması ve demirin çözünmesinden sorumlu bir protein kompleksidir.)
 • Kalsiyum
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Çinko
  (Vücuttaki çinko metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Magnezyum
  (Diyabet hastalığının tanısı, takibi ve Magnezyum metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Sodyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Potasyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Amilaz
  (Pankreas enzim ölçümü ve pankreas kaynaklı hastalıkların tanısında kullanılır.)
 • Gaitada Gizli Kan
  (Mide ve bağırsaklardan kaynaklanan kanamalı hastalıkların tanı ve tedavisi)
 • AFP
  (Fetoprotein testidir. Sağlıklı gebelik ve bebek takibinde önemlidir.)
 • Çinko
  (Vücuttaki çinko metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Selenyum
  (Kanser ve kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • Romatoid Faktor
  (Romatizmal ve eklem hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)

Radyoloji Tetkik

 • Akciğer Grafisi
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Tüm Abdomen Ultrason
 • Tiroid Ultrason
  (Tiroid bezinin değerlendirilmesi, guatr veya nodüllerin tespitinde…)
 • Bilateral Meme Ultrason
  (Meme dokusu tarafından örtülmüş küçük kanser odaklarının görüntülenmesinde…)
 • Mammografi
  (Meme kanseri tanı, takip ve tedavisinde…)
 • Beyin MR
  (Beyin tümörleri, felçler, bunama ve multiple skleroz gibi kronik sinir sistemi hastalıklarını saptamakta…)
 • Endoskopi
  (Vücutta kesi yapılmadan yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı’ndaki rahatsızlıkların teşhis, takip ve tedavisinde…)
 • Kemik Dansitometri
  (Kemik mineral yoğunluğu ölçümü ve kemik erimesi hastalığının tanısı, takibi, tedavisinde…)
 • Sanal Anjiyo
  (Bilgisayarlı Tomografi cihazı ve kontrast maddeler aracılığı ile kalp ve kalp damarlarının detaylı üç boyutlu görüntülerinin çıkarılmasında…)

Kardioloji Tetkik

 • EKO
  (Ekokardiyografi, kalpteki ses dalgalarıyla kalbin performansının ölçülmesi için kullanılır.)
 • EKG
  (Elektrokardiyografi, kalp - damar hastalıklarının tanısı için kullanılan kalbin ürettiği elektriksel aktivitenin ölçümü için kullanılan bir test yöntemidir.)
 • EFOR
  (Belirli bir efor harcarken kalp kasının beslenmesindeki yetersizliklerin ve bu yetersizliğe bağlı kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)

Diğer Tetkikler

 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • Smear Testi
  (Meme kanseri değerlendirmesi için yapılan patolojik bir testtir.)

Muayeneler

 • Dahiliye
 • Kardiyoloji
 • Gastroenteroloji
 • Nöroloji
 • Ortopedi
 • Kadın Doğum
 • Genel Cerrahi
 • Göz Hastalıkları
Mini Check Up

Laboratuvar Testleri

 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • ALP
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • Folik Asit
  (Kansızlık ve bazı metabolik hastalıkların tanısında etkilidir. )
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • Ant-HIV
  (Aids hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Anti HBS
  (Hepatit-B’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • Anti HCV
  (Hepatit-C’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • FT4
  (Tiroid ve Guatr hastalıklarının tanı ve takibi için değerlendirilir.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • Vit-B12
  (Sinir sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde ve kansızlık değerlendirmesinde.)
 • Vit D
  (Kistik fibrozis, Crohn gibi hastalıkların takibinde ve D Vitamini metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.)
 • CEA
  (Genel kanser tarama testidir.)
 • CEA 19-9
  (Pankreas ve diğer kanser / tümörlerin tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • Ferritin
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. Demirin depolanması, demirin salınması ve demirin çözünmesinden sorumlu bir protein kompleksidir.)
 • Kalsiyum
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Çinko
  (Vücuttaki çinko metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Magnezyum
  (Diyabet hastalığının tanısı, takibi ve Magnezyum metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Sodyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Potasyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Amilaz
  (Pankreas enzim ölçümü ve pankreas kaynaklı hastalıkların tanısında kullanılır.)
 • Gaitada Gizli Kan
  (Mide ve bağırsaklardan kaynaklanan kanamalı hastalıkların tanı ve tedavisi)
 • AFP
  (Fetoprotein testidir. Sağlıklı gebelik ve bebek takibinde önemlidir.)
 • Çinko
  (Vücuttaki çinko metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Selenyum
  (Kanser ve kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • Romatoid Faktor
  (Romatizmal ve eklem hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)

Radyoloji Tetkik

 • Akciğer Grafisi
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Tüm Abdomen Ultrason
 • Tiroid Ultrason
  (Tiroid bezinin değerlendirilmesi, guatr veya nodüllerin tespitinde…)
 • Beyin MR
  (Beyin tümörleri, felçler, bunama ve multiple skleroz gibi kronik sinir sistemi hastalıklarını saptamakta…)
 • Endoskopi
  (Vücutta kesi yapılmadan yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı’ndaki rahatsızlıkların teşhis, takip ve tedavisinde…)
 • Kemik Dansitometri
  (Kemik mineral yoğunluğu ölçümü ve kemik erimesi hastalığının tanısı, takibi, tedavisinde…)
 • Sanal Anjiyo
  (Bilgisayarlı Tomografi cihazı ve kontrast maddeler aracılığı ile kalp ve kalp damarlarının detaylı üç boyutlu görüntülerinin çıkarılmasında…)

Kardioloji Tetkik

 • EKO
  (Ekokardiyografi, kalpteki ses dalgalarıyla kalbin performansının ölçülmesi için kullanılır.)
 • EKG
  (Elektrokardiyografi, kalp - damar hastalıklarının tanısı için kullanılan kalbin ürettiği elektriksel aktivitenin ölçümü için kullanılan bir test yöntemidir.)
 • EFOR
  (Belirli bir efor harcarken kalp kasının beslenmesindeki yetersizliklerin ve bu yetersizliğe bağlı kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)

Diğer Tetkikler

 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • PSA
 • FPSA

Muayeneler

 • Dahiliye
 • Kardiyoloji
 • Gastroenteroloji
 • Nöroloji
 • Üroloji
 • Göz Hastalıkları
 • Ortopedi
KURUMSAL
Tüm Tıbbi Birimleri ve Uzman Kadrosuyla tam teşekküllü bir hastane olarak Kamu, SGK ve Özel Sigorta hastalarına hizmet vermekteyiz.
+90 232 441 41 70
info@karatashastanesi.com.tr
336 Sok. No:26 Karataş / Konak -İZMİR
BRANŞLARIMIZ
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kulak Burun Boğaz
 • Genel Cerrahi
 • Dermatoloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Gastroenteroloji
 • Nöroloji
 • Kardiyoloji
 • Göğüs Hastalıkları
 • Psikiyatri
 • İç Hastalıkları (Dahiliye)
 • Üroloji
 • Akupunktur
 • Beslenme ve Diyet
 • Estetik ve Plastik Cerrahi
 • Radyoloji
 • Anestezi ve Reanimasyon
 • Göz Hastalıkları
 • Check Up
 • NEREDEYİZ?