Fiyat Al Randevu Al Online Sonuç
GASTRO CHECK UP
Gastro Check Up
Mini Check Up Mini Check Up Mini Check Up
Lab. Testleri Lab. Testleri Lab. Testleri
 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • Gaitada Gizli Kan
  (Mide ve bağırsaklardan kaynaklanan kanamalı hastalıkların tanı ve tedavisi)
 • Amilaz
  (Pankreas enzim ölçümü ve pankreas kaynaklı hastalıkların tanısında kullanılır.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • ALP
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • Anti-HCV
  (Hepatit-C’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • Gaitada Gizli Kan
  (Mide ve bağırsaklardan kaynaklanan kanamalı hastalıkların tanı ve tedavisi)
 • Amilaz
  (Pankreas enzim ölçümü ve pankreas kaynaklı hastalıkların tanısında kullanılır.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • ALP
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • Anti-HCV
  (Hepatit-C’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • Folik Asit
  (Kansızlık ve bazı metabolik hastalıkların tanısında etkilidir. )
 • Ant-HIV
  (Aids hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Anti-HBS
  (Hepatit-B’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • FT3 - FT4
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • Vit-B12
  (Sinir sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde ve kansızlık değerlendirmesinde.)
 • CEA
  (Genel kanser tarama testidir.)
 • CEA19-9
  (Pankreas ve diğer kanser / tümörlerin tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • Ferritin
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. Demirin depolanması, demirin salınması ve demirin çözünmesinden sorumlu bir protein kompleksidir.)
 • Kalsiyum
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
 • HBA13
 • CA19-9
  (Kanser antijeni 19-9 (CA 19-9) pankreas kanseri ile diğer durumları ayırt etmenin yanı sıra tedaviye yanıtı ve nüksü izlemek için kullanılır. Biyokimya laboratuvarlarında yapılan bir kan tahlilidir.)
 • AFP
  (Fetoprotein testidir. Sağlıklı gebelik ve bebek takibinde önemlidir.)
 • Sodyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Potasyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • Gaitada Gizli Kan
  (Mide ve bağırsaklardan kaynaklanan kanamalı hastalıkların tanı ve tedavisi)
 • Amilaz
  (Pankreas enzim ölçümü ve pankreas kaynaklı hastalıkların tanısında kullanılır.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • ALP
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • Anti-HCV
  (Hepatit-C’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • Folik Asit
  (Kansızlık ve bazı metabolik hastalıkların tanısında etkilidir. )
 • Ant-HIV
  (Aids hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Anti-HBS
  (Hepatit-B’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • FT3 - FT4
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • Vit-B12
  (Sinir sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde ve kansızlık değerlendirmesinde.)
 • CEA
  (Genel kanser tarama testidir.)
 • CEA19-9
  (Pankreas ve diğer kanser / tümörlerin tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • Ferritin
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. Demirin depolanması, demirin salınması ve demirin çözünmesinden sorumlu bir protein kompleksidir.)
 • Kalsiyum
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
 • HBA13
 • CA19-9
  (Kanser antijeni 19-9 (CA 19-9) pankreas kanseri ile diğer durumları ayırt etmenin yanı sıra tedaviye yanıtı ve nüksü izlemek için kullanılır. Biyokimya laboratuvarlarında yapılan bir kan tahlilidir.)
 • AFP
  (Fetoprotein testidir. Sağlıklı gebelik ve bebek takibinde önemlidir.)
 • Sodyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Potasyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Vit-D
  (Kistik fibrozis, Crohn gibi hastalıkların takibinde ve D Vitamini metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.)
 • CEA15-3
  (Meme kanserinin tanı ve takibinde önemli bir tümör belirtecidir.)
 • CEA125
  (Meme kanserinin tanı ve takibinde önemli bir tümör belirtecidir.)
 • Çinko
  (Vücuttaki çinko metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Magnezyum
  (Diyabet hastalığının tanısı, takibi ve Magnezyum metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • D-Dimer
  (Vücuttaki kan pıhtılarının tanısında ve takibinde kullanılır.)
 • Protrombin Zamanı
  (Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • APTT
  (Vücuttaki pıhtılaşma sistemi bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • ANA
  (Bağışıklık sistemi hastalıklarının tanısında antikor ölçümü için kullanılır.)
 • AMA
  (Bağışıklık sistemi hastalıklarının tanısında antikor ölçümü için kullanılır.)
 • EMA
  (Bağışıklık sistemi hastalıklarının tanısında antikor ölçümü için kullanılır.)
 • Anti Endomisyum antikor
  İGA/ İGG - Transglutaminaz antikoru
  (Kişideki gluten hassasiyeti ve çölyak hastalığının tanısında kullanılır.)
Radyo Tetkik Radyo Tetkik Radyo Tetkik
 • Tüm Batın Ultrason
  (Karaciğer, böbrek, dalak, safra kesesi ve diğer iç organların incelenmesinde…)
 • Tüm Batın Ultrason
  (Karaciğer, böbrek, dalak, safra kesesi ve diğer iç organların incelenmesinde…)
 • Akciğer Grafisi
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Tiroid Ultrason
  (Tiroid bezinin değerlendirilmesi, guatr veya nodüllerin tespitinde…)
 • Tüm Batın Ultrason
  (Karaciğer, böbrek, dalak, safra kesesi ve diğer iç organların incelenmesinde…)
 • Akciğer Grafisi
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Tiroid Ultrason
  (Tiroid bezinin değerlendirilmesi, guatr veya nodüllerin tespitinde…)
 • Tüm Batın BT
  (Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile iç organların detaylı üç boyutlu görüntüsünün çıkarılmasında…)
Diğer Tetkikler Diğer Tetkikler Diğer Tetkikler
 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • Endoskopi
  (Vücutta kesi yapılmadan yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı’ndaki rahatsızlıkların teşhis, takip ve tedavisinde…)
 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • Endoskopi
  (Vücutta kesi yapılmadan yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı’ndaki rahatsızlıkların teşhis, takip ve tedavisinde…)
 • Kolonoskopi
  (Bağırsak divertikülü, iltihabi bağırsak hasatlıkları ve bağırsak kanserinin tanı, takip ve tedavisinde…)
Muayeneler Muayeneler Muayeneler
 • Gastroenteroloji
 • Dahiliye
 • Gastroenteroloji
 • Dahiliye
 • Gastroenteroloji
 • Göğüs Hastalıkları
Mini Check Up

Laboratuvar Testleri

 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • Gaitada Gizli Kan
  (Mide ve bağırsaklardan kaynaklanan kanamalı hastalıkların tanı ve tedavisi)
 • Amilaz
  (Pankreas enzim ölçümü ve pankreas kaynaklı hastalıkların tanısında kullanılır.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • ALP
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • Anti-HCV
  (Hepatit-C’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)

Radyoloji Tetkik

 • Tüm Batın US

Diğer Tetkikler

 • Tansiyon Ölçümü

Muayeneler

 • Gastroenteroloji
Mini Check Up

Laboratuvar Testleri

 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • Gaitada Gizli Kan
  (Mide ve bağırsaklardan kaynaklanan kanamalı hastalıkların tanı ve tedavisi)
 • Amilaz
  (Pankreas enzim ölçümü ve pankreas kaynaklı hastalıkların tanısında kullanılır.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • ALP
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • Anti-HCV
  (Hepatit-C’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • Folik Asit
  (Kansızlık ve bazı metabolik hastalıkların tanısında etkilidir. )
 • Ant-HIV
  (Aids hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Anti-HBS
  (Hepatit-B’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • FT3
  (Tiroid ve Guatr hastalıklarının tanı ve takibi için değerlendirilir.)
 • FT4
  (Tiroid ve Guatr hastalıklarının tanı ve takibi için değerlendirilir.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • Vit-B12
  (Sinir sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde ve kansızlık değerlendirmesinde.)
 • CEA
  (Genel kanser tarama testidir.)
 • CEA19-9
  (Pankreas ve diğer kanser / tümörlerin tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • Ferritin
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. Demirin depolanması, demirin salınması ve demirin çözünmesinden sorumlu bir protein kompleksidir.)
 • Kalsiyum
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
 • HBA13
 • CA19-9
  (Kanser antijeni 19-9 (CA 19-9) pankreas kanseri ile diğer durumları ayırt etmenin yanı sıra tedaviye yanıtı ve nüksü izlemek için kullanılır. Biyokimya laboratuvarlarında yapılan bir kan tahlilidir.)
 • AFP
  (Fetoprotein testidir. Sağlıklı gebelik ve bebek takibinde önemlidir.)
 • Sodyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Potasyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)

Radyoloji Tetkik

 • Tüm Batın Ultrason
  (Karaciğer, böbrek, dalak, safra kesesi ve diğer iç organların incelenmesinde…)
 • Akciğer Grafisi
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Tiroid Ultrason
  (Tiroid bezinin değerlendirilmesi, guatr veya nodüllerin tespitinde…)

Diğer Tetkikler

 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • Endoskopi
  (Vücutta kesi yapılmadan yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı’ndaki rahatsızlıkların teşhis, takip ve tedavisinde…)

Muayeneler

 • Dahiliye
 • Gastroenteroloji
Mini Check Up

Laboratuvar Testleri

 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • Gaitada Gizli Kan
  (Mide ve bağırsaklardan kaynaklanan kanamalı hastalıkların tanı ve tedavisi)
 • Amilaz
  (Pankreas enzim ölçümü ve pankreas kaynaklı hastalıkların tanısında kullanılır.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • ALP
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • Anti-HCV
  (Hepatit-C’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • Folik Asit
  (Kansızlık ve bazı metabolik hastalıkların tanısında etkilidir. )
 • Ant-HIV
  (Aids hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Anti-HBS
  (Hepatit-B’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • FT3
  (Tiroid ve Guatr hastalıklarının tanı ve takibi için değerlendirilir.)
 • FT4
  (Tiroid ve Guatr hastalıklarının tanı ve takibi için değerlendirilir.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • Vit-B12
  (Sinir sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde ve kansızlık değerlendirmesinde.)
 • CEA
  (Genel kanser tarama testidir.)
 • CEA19-9
  (Pankreas ve diğer kanser / tümörlerin tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • Ferritin
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. Demirin depolanması, demirin salınması ve demirin çözünmesinden sorumlu bir protein kompleksidir.)
 • Kalsiyum
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
 • HBA13
 • CA19-9
  (Kanser antijeni 19-9 (CA 19-9) pankreas kanseri ile diğer durumları ayırt etmenin yanı sıra tedaviye yanıtı ve nüksü izlemek için kullanılır. Biyokimya laboratuvarlarında yapılan bir kan tahlilidir.)
 • AFP
  (Fetoprotein testidir. Sağlıklı gebelik ve bebek takibinde önemlidir.)
 • Sodyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Potasyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Vit-D
  (Kistik fibrozis, Crohn gibi hastalıkların takibinde ve D Vitamini metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.)
 • CEA15-3
  (Meme kanserinin tanı ve takibinde önemli bir tümör belirtecidir.)
 • CEA125
  (Meme kanserinin tanı ve takibinde önemli bir tümör belirtecidir.)
 • Çinko
  (Vücuttaki çinko metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • Magnezyum
  (Diyabet hastalığının tanısı, takibi ve Magnezyum metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • D-Dimer
  (Vücuttaki kan pıhtılarının tanısında ve takibinde kullanılır.)
 • Protrombin Zamanı
  (Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • APTT
  (Vücuttaki pıhtılaşma sistemi bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • ANA
  (Bağışıklık sistemi hastalıklarının tanısında antikor ölçümü için kullanılır.)
 • AMA
  (Bağışıklık sistemi hastalıklarının tanısında antikor ölçümü için kullanılır.)
 • EMA
  (Bağışıklık sistemi hastalıklarının tanısında antikor ölçümü için kullanılır.)
 • Anti Endomisyum antikor
  İGA/ İGG - Transglutaminaz antikoru
  (Kişideki gluten hassasiyeti ve çölyak hastalığının tanısında kullanılır.)

Radyoloji Tetkik

 • Tüm Batın Ultrason
  (Karaciğer, böbrek, dalak, safra kesesi ve diğer iç organların incelenmesinde…)
 • Akciğer Grafisi
 • Tiroid Ultrason
  (Tiroid bezinin değerlendirilmesi, guatr veya nodüllerin tespitinde…)
 • Tüm Batın BT
  (Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile iç organların detaylı üç boyutlu görüntüsünün çıkarılmasında…)

Diğer Tetkikler

 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • Endoskopi
  (Vücutta kesi yapılmadan yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı’ndaki rahatsızlıkların teşhis, takip ve tedavisinde…)
 • Kolonoskopi
  (Bağırsak divertikülü, iltihabi bağırsak hasatlıkları ve bağırsak kanserinin tanı, takip ve tedavisinde…)

Muayeneler

 • Dahiliye
 • Gastroenteroloji
 • Göğüs Hastalıkları
KURUMSAL
Tüm Tıbbi Birimleri ve Uzman Kadrosuyla tam teşekküllü bir hastane olarak Kamu, SGK ve Özel Sigorta hastalarına hizmet vermekteyiz.
+90 232 441 41 70
info@karatashastanesi.com.tr
336 Sok. No:26 Karataş / Konak -İZMİR
BRANŞLARIMIZ
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kulak Burun Boğaz
 • Genel Cerrahi
 • Dermatoloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Gastroenteroloji
 • Nöroloji
 • Kardiyoloji
 • Göğüs Hastalıkları
 • Psikiyatri
 • İç Hastalıkları (Dahiliye)
 • Üroloji
 • Akupunktur
 • Beslenme ve Diyet
 • Estetik ve Plastik Cerrahi
 • Radyoloji
 • Anestezi ve Reanimasyon
 • Göz Hastalıkları
 • Check Up
 • NEREDEYİZ?