Fiyat Al Randevu Al Online Sonuç
ÇOCUK CHECK UP
ÇOCUK CHECK UP
Lab. Testleri
 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • 25-Hidroksi Vitamin D
  -
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • Albümin
  -
 • Alkalen fosfataz
  -
 • Anti HAV IgG
  -
 • Anti HAV IgM
  -
 • Anti HBs
  -
 • Anti HCV
  -
 • ASO (Türbidimetrik)
  -
 • Bilirubin sitekapatortala
  -
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • Elektrokardiyogram
  -
 • Folat
  -
 • Fosofr (P)
  -
 • Gaitada gizli kan aranması
  -
 • Glikolize hemoglobin (Hb A1C)
  -
 • İdrar kültürü
  -
 • İdrar mikroskobisi
  -
 • Kan üre azotu (BUN)
  -
 • Klor (Cl)
  -
 • Potasyum
  -
 • Protein
  -
 • Romatoid faktor (RF) (Türbidimetrik)
  -
 • Romatoid faktor (RF) (Türbidimetrik)
  -
 • T3
  -
 • T4
  -
 • Sodyum (Na)
  -
 • Total IgE
  -
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • Vit-B12
  (Sinir sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde ve kansızlık değerlendirmesinde.)
 • FERRITIN
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. Demirin depolanması, demirin salınması ve demirin çözünmesinden sorumlu bir protein kompleksidir.)
 • KALSİYUM
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
Radyo Tetkik
 • Abdomen US
  -
 • Akciğer Grafisi P.A (Tek Yön)
  -
Muayeneler
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
KURUMSAL
Tüm Tıbbi Birimleri ve Uzman Kadrosuyla tam teşekküllü bir hastane olarak Kamu, SGK ve Özel Sigorta hastalarına hizmet vermekteyiz.
+90 232 441 41 70
info@karatashastanesi.com.tr
336 Sok. No:26 Karataş / Konak -İZMİR
BRANŞLARIMIZ
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kulak Burun Boğaz
 • Genel Cerrahi
 • Dermatoloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Gastroenteroloji
 • Nöroloji
 • Kardiyoloji
 • Göğüs Hastalıkları
 • Psikiyatri
 • İç Hastalıkları (Dahiliye)
 • Üroloji
 • Akupunktur
 • Beslenme ve Diyet
 • Estetik ve Plastik Cerrahi
 • Radyoloji
 • Anestezi ve Reanimasyon
 • Göz Hastalıkları
 • Check Up
 • NEREDEYİZ?