Fiyat Al Randevu Al Online Sonuç
AKCİĞER CHECK UP
Beyin Check Up
Mini Check Up Rutin Check Up Vip Check Up
Lab. Testleri Lab. Testleri Lab. Testleri
 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • LDH
  (LDH testi, vücuttaki doku hasarının nedeni ve yerini tanımlamaya ve hasarın ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için istenir. LDH seviyesi, akciğer hastalıklarını, lenfoma, anemi ve karaciğer hastalığını teşhis etmeye yardımcı olur.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • Sodyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Potasyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Kalsiyum
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Magnezyum
  (Diyabet hastalığının tanısı, takibi ve Magnezyum metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • LDH
  (LDH testi, vücuttaki doku hasarının nedeni ve yerini tanımlamaya ve hasarın ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için istenir. LDH seviyesi, akciğer hastalıklarını, lenfoma, anemi ve karaciğer hastalığını teşhis etmeye yardımcı olur.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • Sodyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Potasyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Kalsiyum
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Magnezyum
  (Diyabet hastalığının tanısı, takibi ve Magnezyum metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • T3
  (Genellikle hipertiroidizmin varlığını tespit etmek veya hastalığın derecesini belirlemek amacıyla uygulanan bir kan testidir.)
 • T4
  (Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipotiroidi (tiroid düşüklüğü) veya hipertiroidi (tiroid fazlalığı) gibi hastalıkların teşhisinde yardımcı olur.)
 • Vit-D
  (Kistik fibrozis, Crohn gibi hastalıkların takibinde ve D Vitamini metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.)
 • Vit-B12
  (Sinir sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde ve kansızlık değerlendirmesinde.)
 • AFP
  (Fetoprotein testidir. Sağlıklı gebelik ve bebek takibinde önemlidir.)
 • CEA
  (Genel kanser tarama testidir.)
 • CA19-9
  (Kanser antijeni 19-9 (CA 19-9) pankreas kanseri ile diğer durumları ayırt etmenin yanı sıra tedaviye yanıtı ve nüksü izlemek için kullanılır. Biyokimya laboratuvarlarında yapılan bir kan tahlilidir.)
 • CA15-3
  (Kanser antijeni 15-3 (CA 15-3), meme kanseri tedavisine ve hastalık nüksüne yanıtı izlemek için kullanılır.)
 • ASO
  (Cilt iltihapları, farenjit, bademcik, kızıl gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • RF
  (RF kan testlerinde belirli bir aralığı bulunan bir testtir. RF insan vücudundaki zararlı ve yabancı maddelere karşı savunmaya geçen ve vücudu koruyan antikorların miktarını gösteren bir terimdir.)
 • Total IgE
  (İlaç alerjenlerine karşı yükselmiş olan tüm IgE antikorlarının miktarını birlikte ölçen teste total IgE testi denir)
 • Eozonafili (Kanda)
  (Bir eozinofil sayısı vücudunuzdaki eozinofil miktarını ölçen bir kan testidir.)
 • Folik Asit
  (Kansızlık ve bazı metabolik hastalıkların tanısında etkilidir. )
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Anti-HBS
  (Hepatit-B’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • Anti-HIV
  (Aids hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Anti-HCV
  (Hepatit-C’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • D-Dimer
  (Vücuttaki kan pıhtılarının tanısında ve takibinde kullanılır.)
 • Ferritin
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. Demirin depolanması, demirin salınması ve demirin çözünmesinden sorumlu bir protein kompleksidir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
Radyo Tetkik Radyo Tetkik Radyo Tetkik
 • Akciğer Grafisi Tek Yön
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Akciğer Grafi Tek Yön
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Tüm Batın Ultrason
  (Karaciğer, böbrek, dalak, safra kesesi ve diğer iç organların incelenmesinde…)
 • Akciğer Grafi Tek Yön
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Tüm Batın Ultrason Paranazal Sinüs BT
 • Düşük Doz Toraks BT
Diğer Tetkikler Diğer Tetkikler Diğer Tetkikler
 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • Solunum FT
 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • Solunum FT
 • Pulse Oksimetre
  (Nabız atan damarlarda kandaki oksijenli hemoglobin oranının ölçümü, akciğer hastalıklarının tanı ve takibinde…)
 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • Solunum FT
 • Pulse Oksimetre
  (Nabız atan damarlarda kandaki oksijenli hemoglobin oranının ölçümü, akciğer hastalıklarının tanı ve takibinde…)
 • Antikor Testi
  (Covid-19 hastalığına karşı vücuttaki antikor seviyesini ölçmek için kullanılır.)
Muayeneler Muayeneler Muayeneler
 • Göğüs Hastalıkları
 • Dahiliye
 • Göğüs Hastalıkları
 • Dahiliye
 • Göğüs Hastalıkları
 • KBB
Mini Check Up

Laboratuvar Testleri

 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)

Radyoloji Tetkik

 • Akciğer Grafi Tek Yön
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)

Diğer Tetkikler

 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • Solunum FT

Muayeneler

 • Göğüs Hastalıkları
Mini Check Up

Laboratuvar Testleri

 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • LDH
  (LDH testi, vücuttaki doku hasarının nedeni ve yerini tanımlamaya ve hasarın ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için istenir. LDH seviyesi, akciğer hastalıklarını, lenfoma, anemi ve karaciğer hastalığını teşhis etmeye yardımcı olur.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • Sodyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Potasyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Kalsiyum
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Magnezyum
  (Diyabet hastalığının tanısı, takibi ve Magnezyum metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )

Radyoloji Tetkik

 • Akciğer Grafisi Tek Yön
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Tüm Batın Ultrason
  (Karaciğer, böbrek, dalak, safra kesesi ve diğer iç organların incelenmesinde…)

Diğer Tetkikler

 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • Solunum FT
 • Pulse Oksimetre
  (Nabız atan damarlarda kandaki oksijenli hemoglobin oranının ölçümü, akciğer hastalıklarının tanı ve takibinde…)

Muayeneler

 • Dahiliye
 • Göğüs Hastalıkları
Mini Check Up

Laboratuvar Testleri

 • Hemogram
  (Kansızlık değerlendirmesi, kan hastalıklarının tanısı ve kan hücrelerinin incelenmesinde önemlidir.)
 • Açlık Kan Şekeri
  (Şeker hastalığının tanısında kullanılır.)
 • Tam İdrar Tetkiki
  (Böbreklerdeki ve idrar yollarındaki hastalıkların tanısı için gereklidir.)
 • Total Kolesterol
  (Vücuttaki yağ oranlarını ölçer.)
 • HDL Kolesterol
  (İyi Huylu Kolesterol değerlerini içerir.)
 • LDL Kolesterol
  (Kötü huylu kolesterol değerlerini içerir.)
 • Trigliserid
  (Kolesterol ölçümünde kullanılır.)
 • Sedimentasyon
  (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinde etkilidir.)
 • ÜRE
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bir testtir.)
 • Kreatinin
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)
 • CRP
  (Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için gereklidir.)
 • ALT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • AST
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • HBA1c
  (Diyabet hastalığının tanısında ve takibinde önemlidir.)
 • LDH
  (LDH testi, vücuttaki doku hasarının nedeni ve yerini tanımlamaya ve hasarın ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için istenir. LDH seviyesi, akciğer hastalıklarını, lenfoma, anemi ve karaciğer hastalığını teşhis etmeye yardımcı olur.)
 • TSH
  (Tiroid hastalıklarının tanısı, takibi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümlenmesi)
 • Sodyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Potasyum
  (Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gerekli bir testtir.)
 • Kalsiyum
  (Kemik ve kalsiyum metabolizması tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Magnezyum
  (Diyabet hastalığının tanısı, takibi ve Magnezyum metabolizmasının ölçümünde kullanılır.)
 • GGT
  (Karaciğer fonksiyon testi)
 • Demir
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır.)
 • Demir Bağlama
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. )
 • T3
  (Genellikle hipertiroidizmin varlığını tespit etmek veya hastalığın derecesini belirlemek amacıyla uygulanan bir kan testidir.)
 • T4
  (Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipotiroidi (tiroid düşüklüğü) veya hipertiroidi (tiroid fazlalığı) gibi hastalıkların teşhisinde yardımcı olur.)
 • Vit-D
  (Kistik fibrozis, Crohn gibi hastalıkların takibinde ve D Vitamini metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.)
 • Vit-B12
  (Sinir sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde ve kansızlık değerlendirmesinde.)
 • AFP
  (Fetoprotein testidir. Sağlıklı gebelik ve bebek takibinde önemlidir.)
 • CEA
  (Genel kanser tarama testidir.)
 • CA19-9
  (Kanser antijeni 19-9 (CA 19-9) pankreas kanseri ile diğer durumları ayırt etmenin yanı sıra tedaviye yanıtı ve nüksü izlemek için kullanılır. Biyokimya laboratuvarlarında yapılan bir kan tahlilidir.)
 • CA15-3
  (Kanser antijeni 15-3 (CA 15-3), meme kanseri tedavisine ve hastalık nüksüne yanıtı izlemek için kullanılır.)
 • ASO
  (Cilt iltihapları, farenjit, bademcik, kızıl gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • RF
  (RF kan testlerinde belirli bir aralığı bulunan bir testtir. RF insan vücudundaki zararlı ve yabancı maddelere karşı savunmaya geçen ve vücudu koruyan antikorların miktarını gösteren bir terimdir.)
 • Total IgE
  (İlaç alerjenlerine karşı yükselmiş olan tüm IgE antikorlarının miktarını birlikte ölçen teste total IgE testi denir)
 • Eozonafili (Kanda)
  (Alerjik Astım, bronşit gibi alerjik ve eozonafilik hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılır.)
 • Folik Asit
  (Kansızlık ve bazı metabolik hastalıkların tanısında etkilidir. )
 • HbsAg
  (Hepatit-B hastalığının ve taşıyıcılığının tespitinde kullanılır.)
 • Anti-HBS
  (Hepatit-B’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • Anti-HIV
  (Aids hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.)
 • Anti-HCV
  (Hepatit-C’ye karşı bağışıklık durumunun tespitinde kullanılır.)
 • D-Dimer
  (Vücuttaki kan pıhtılarının tanısında ve takibinde kullanılır.)
 • Ferritin
  (Kan ve demir metabolizması hastalıklarının tanısında kullanılır. Demirin depolanması, demirin salınması ve demirin çözünmesinden sorumlu bir protein kompleksidir.)
 • Ürik Asit
  (Protein metabolizmasının ve gut hastalığının tanısı için kullanılır.)

Radyoloji Tetkik

 • Akciğer Grafi Tek Yön
  (Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde…)
 • Tüm Batın US Paranazal Sinüs BT
 • Düşük Doz Toraks BT

Diğer Tetkikler

 • Tansiyon Ölçümü
  (Kan basıncının değerlendirilmesinde…)
 • Solunum FT
 • Pulse Oksimetre
  (Nabız atan damarlarda kandaki oksijenli hemoglobin oranının ölçümü, akciğer hastalıklarının tanı ve takibinde…)
 • Antikor Testi
  (Covid-19 hastalığına karşı vücuttaki antikor seviyesini ölçmek için kullanılır.)

Muayeneler

 • Dahiliye
 • Göğüs Hastalıkları
 • KBB
KURUMSAL
Tüm Tıbbi Birimleri ve Uzman Kadrosuyla tam teşekküllü bir hastane olarak Kamu, SGK ve Özel Sigorta hastalarına hizmet vermekteyiz.
+90 232 441 41 70
info@karatashastanesi.com.tr
336 Sok. No:26 Karataş / Konak -İZMİR
BRANŞLARIMIZ
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kulak Burun Boğaz
 • Genel Cerrahi
 • Dermatoloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Gastroenteroloji
 • Nöroloji
 • Kardiyoloji
 • Göğüs Hastalıkları
 • Psikiyatri
 • İç Hastalıkları (Dahiliye)
 • Üroloji
 • Akupunktur
 • Beslenme ve Diyet
 • Estetik ve Plastik Cerrahi
 • Radyoloji
 • Anestezi ve Reanimasyon
 • Göz Hastalıkları
 • Check Up
 • NEREDEYİZ?