FİYAT AL
Randevu Al
Online Sonuç
Uz. Dr. Handan BEKDEMİR
Uz. Dr. Handan BEKDEMİR
Uz. Dr. Handan BEKDEMİR
Eğitim Durumu : Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi 1993 – 1999
Uzmanlık Alanı : Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bildiği Diller : İngilizce
Doktorunuza Mesaj Atın
Hakkında

Eğitimi:

 • Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi 1993 – 1999
 • İç Hastalıkları Uzmanlığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000 – 2005
 • Endokrinolojı Yan Dal Uzman. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi 2008 – 2011

Uzmanlık Eğitimi ve Kariyer Geçmişi

 • Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2014
 • 2012 – 2014 Hitit Üniversitesi Çorum Eğt. Arş. Hastanesi
 • 2014 – 2015 Şifa Üniversitesi – İzmir
 • 2015 – Özel Karataş Hastanesi – İzmir

Endokrinoloji,

obezite,
insülin direnci,
polikistik over sendromu,
gebelikte diyabet,
gebelikte troid hastalıkları,
Hipertiroidi,
Hiportrioidi,
Troisse nodül ,
Troid kanserleri,
Polikistik over sendromu,
Adrenal bez hastalıkları,
Hipoifz hastalıkları,
tip 1 diyabet,
tip 2 diyabet,
gestasyonel diyabet

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

 • Türk Tabipler Birliği
 • İç Hastalıkları
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği

Tez Çalışmaları

 • İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Mide Kanserinde COX-2 Expresyonu
 • Endokrinoloji Yan Dal Uzmanlık Tezi:Gestasyonel Diyabetli hastalarda Koagülasyon Faktör Düzeyleri

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Bekdemir H , Tekin S, Bilici M, Cayır K, Gündoğdu C. COX-2 EXPRESSİON İN GASTRİC CANCER International Journal of HematologyandOncology.2010;20(1) 34-41.
 2. Bekdemir H , Berberoglu Z, Gorar S, Aktaş A, Aral Y.Hemostatic changes in gestational Diabetes Mellitus. İnternational Journal of Diabetes in Developing Countries.DOI 10.1007/s 13410-015-0288-1.
 3. Aktas A ,Berberoglu Z , Fidan Y, Yazıcı AC, Koc G, Aral Y, Ademoglu E, Bekdemir H,Alphan Ziynet. Higher levels of CXCL-9 and CXCL11 in euthroid women with autoimmune throiditis and recurrent spontaneous abortions. Gynecologıcal Endocrınology, Early Online:1-4.2013

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Dellal FD, Niyazoglu M, Ademoglu E, Gorar S, Candan Z, Bekdemir H, Alphan Uc Z, Senes M,OzderyaA,AralY.Traceelementsandvitaminlevelsin patientswithHashimoto’sthyroiditis:SinglecenterexperiencefromTurkey. OJEMD, 2013;3:4

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Candan Z, Koc G, Dellal FD, Üçler S, Gorar S, Bekdemir H, Culha C, Aral Y. “A case of lymphocytic panhypophysitis.”, 12th European Congress of Endocrinology, P635,2010,Prague.
 2. AlphanUc Z, Gorar S, Berberoglu Z, Candan Z, Dellal FD, Aktas A, Bekdemir H, Ademoglu A, Aral Y. Increased Plasma Renin Level but not Angiotensin Converting Enzyme Activity in Patients with Polycystic Ovary Syndrome. ENDO, P559, 2013, SanFrancisco.
 3. Gorar S, Alioglu B, Bekdemir H, Dellal FD, Saglam B, Aral Y. Platelet aggregation and secretion tests in Hashimoto’s thyroiditis. ENDO, P445, 2013, San Francisco.
 4. Görar Süheyla, Bekdemir Handan, Candan Zehra, Çulha Cavit, Alioglu Bülent, Aral Yalçin. Evaluation of hemostatic parameters in patients with Hashimoto’s Thyroiditis. ECE, P1016,2013, Copenhagen, Denmark.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Dellal FD, Üç Z, Bekdemir H, Candan Z, Görar S, Koç G, Çulha C, Aral Y. “İnsülin-Growth Hormon (GH) Uyarı Testi ve L-Dopa-GH Uyarı Testlerine Yanıt Alınamayan Bir Akondroplazi Vakası”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P21, 2009, Antalya.
 2. Bekdemir H, Candan Z, Üç Z, Dellal FD, Çulha C, Görar S. “GravesOftalmopati ve PapillerTiroid Kanseri: Bir Olgu Sunumu.”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P30, 2009, Antalya
 3. Candan Z, Üç Z, Bekdemir H, Dellal FD, Çulha C, Koç G, Görar S, Aral Y. “KistikFeokromositoma.”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P77, 2009, Antalya
 4. Üç Z, Görar S, Candan Z, Dellal FD, Koç G, Gorar S, Bekdemir H, Çulha C, Aral Y. “Seksüel Karmaşa Gösteren İki Kardeş Olgu Sunumu.”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P48, 2009, Antalya
 5. Üç Z, Görar S, Dellal FD, Candan Z, Bekdemir H, Koç G, Çulha C, Aral Y. “Nadir Rastlanan Benign Bir Tümör; Santral Nörositoma”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P45, 2009, Antalya.
 6. Üç Z, Görar S, Dellal FD, Bekdemir H, Candan Z, Çulha C, Koç G, Aral Y. “Dev Prolaktinoma Olgusu.”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P42, 2009, Antalya.
 7. Dellal FD, Görar S, Üç Z, Candan Z, Bekdemir H, Çulha C, Aral Y. “Tip 2 Diyabetik Hastalarda Sessiz Miyokardiyalİskemi Sıklığının Saptanmasında MyokardPerfüzyon Sintigrafisinin Etkinliği”, 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P7, 2009, Antalya
 8. Candan Z, Bekdemir H,Dellal FD,Görar S,Koç G,Çulha C,Aral Y. “ Hormonal inaktif hipofiz Adenomu olan Bir olguda Uzun Dönem Büyüme Hormonu Tedavisi”. 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, P7, 2009, Antalya
Hasta Yorumları
KURUMSAL
Tüm Tıbbi Birimleri ve Uzman Kadrosuyla tam teşekküllü bir hastane olarak Kamu, SGK ve Özel Sigorta hastalarına hizmet vermekteyiz.
+90 232 441 41 70
info@karatashastanesi.com.tr
336 Sok. No:26 Karataş / Konak -İZMİR
BRANŞLARIMIZ
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kulak Burun Boğaz
 • Genel Cerrahi
 • Dermatoloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Gastroenteroloji
 • Nöroloji
 • Kardiyoloji
 • Göğüs Hastalıkları
 • Psikiyatri
 • İç Hastalıkları (Dahiliye)
 • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
 • Üroloji
 • Akupunktur
 • Beslenme ve Diyet
 • Estetik ve Plastik Cerrahi
 • Radyoloji
 • Anestezi ve Reanimasyon
 • Göz Hastalıkları
 • NEREDEYİZ?